dinsdag 16 mei 2023

DIY Unicorn GIft Ideas


Hi there, today I have some DIY Unicorn gift ideas made for Printable Cuttable Creatables. In my opinion, unicorn birthday parties are seriously so adorable and magical, I’m sure many little girls will agree!                        * Hallo daar, vandaag heb ik een leuke DIY eenhoorn-cadeau-ideeetjes gemaakt voor Printable Cuttable Creatables. Naar mijn mening zijn verjaardagsfeestjes met eenhoorns zo schattig en magisch, ik weet zeker dat veel kleine meisjes het daarmee eens zullen zijn.

In this post, you will see the “Cute Unicorn SVG”, “Unicorn Face SVG”, “Cute Shooting Star SVG” and “Valentine Sayings Gift Tags SVG” Files featured.                        * In deze post ziet u de bestanden "Cute Unicorn SVG", "Unicorn Face SVG", "Cute Shooting Star SVG" en "Valentijnsdaguitspraken Gift Tags SVG".

First I made this cute bottle wrap. I started by adding the “Unicorn Face SVG” to Cricut Design Space (you can use SVGs in other cutting software, but this is just the one I used).                        * Als eerste maakte ik deze schattige versiering voor de fles. Ik begon hiermee door de "Unicorn Face SVG" aan Cricut Design Space toe te voegen (je kunt SVG's in andere snijsoftware gebruiken, maar dit is precies degene die ik heb gebruikt).


After adding the assembled image, I made an outline (offset)  around the SVG design. Next I attached a rectangle to the outline (the rectangle was measured to fit around the can).                        * Nadat ik de afbeelding had toegevoegd, creëerde ik de omtrek (offset) rond het SVG-ontwerp. Vervolgens heb ik een rechthoek aan de omtrek bevestigd (de rechthoek heeft de lengte zodat deze rond de beker paste).


Next I dressed up a candy wand with a tag. For this I used one of the “Valentine Sayings Gift Tags” SVG’s and the “Cute Shooting Star” without the face.                        * Vervolgens heb ik een snoeptoverstaf aangekleed met een tag. Hiervoor heb ik een van de "Valentine Sayings Gift Tags" SVG's en de "Cute Shooting Star" zonder het gezicht gebruikt.


The last item was the bag I made using the Cute Unicorn SVG design - perfect to keep everything together. The flower and heart enamel was added to make the unicorn extra special.                        * Het laatste item was het zakje - perfect om alles bij elkaar te houden - dat ik maakte met de "Cute Unicorn SVG-ontwerp". De bloem- en het hartje is toegevoegd om de eenhoorn extra speciaal te maken.


Now I can scream “Happy Birthday!”                        * Nu kan ik "Happy Birthday!" roepen.


I hope you enjoyed this DIY Unicorn gift idea and are inspired to create your own for a unicorn lover you know!                        * Ik hoop dat je genoten hebt van dit DIY Unicorn-cadeau-idee en geïnspireerd bent om je eigen leuk zakje te maken voor een unicornliefhebber die je kent!


   
I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

2 opmerkingen: