zaterdag 12 december 2015

Warm Christmas

Hello everyone! Today I want to show you with great pleasure my first blog post for Copic Marker Benelux. If you do not know their blog, make sure to take a look, because you get to see blog post faster and of course the design team is talented.       *  Hallo iedereen! Vandaag toon ik met heel veel plezier mijn eerste blogpost van Copic Marker Benelux. Als je hun blog niet kent, neem dan zeker een kijkje, want je krijgt een voorsprong op alle blogpost en natuurlijk is er ook groot copic talent te bespeuren.

 Are you ready? Here we go: First of all I always use "Perfect Colouring Paper" Copic Marker and memento ink for my stamps. Then I color in the stamp course (hihi). The colors I used for the stamp (The Greeting Farm - Super Secret Stamp Club No. 022 - Krystal) are neatly listed next to the figure:     * Zijn jullie opgewarmd? Want we vliegen er in: Eerst en vooral gebruik ik altijd “Perfect Colouring Paper” van Copic Marker en memento inkt voor mijn stempels. Daarna kleur ik de stempelafdruk natuurlijk in (hihi). De kleuren die ik gebruikte voor de stempel (The Greeting Farm - Super Secret Stamp Club No. 022 - Krystal) staan netjes naast het figuurtje opgesomd:

 To symbolize the cold, I gave her a red nose. I then put small marks on her ear warmers, so they look woolly. I also colored the hair in pretty basic. Perhaps it is also equally useful to explain how I color with Copics. Sometimes I color the image with the complete with the lightest color first. This ensures that the colors are sometimes mixing better. If I don't do this, I color first dark areas / shadow and then I'm going to use lighter and lighter colors. I love to use quite a white gel pen to finish the image. Below you can see also that her skirt has suddenly spots and her shoes are beginning to shine.       * Om de kou te symboliseren gaf ik haar een rode neus. Vervolgens zette ik kleine streepjes op haar oorwarmers zodat het er wollig uitziet. Verder kleurde ik de haar vrij basic in. Misschien is het ook even handig om uit te leggen hoe ik kleur met Copics. Soms kleur ik een vlak in met de lichtste kleur. Dat zorgt ervoor dat nadien de kleuren soms beter mengen. Als ik dit niet doe, dan kleur ik eerst de donkere delen/schaduw en ga ik vervolgens steeds lichtste kleuren gebruiken. Daarnaast gebruik ik heel graag een witte gel-pen om de afbeelding af te werken. Hieronder zie je dan ook dat haar rokje plots stippen kreeg en haar schoenen lekker zijn beginnen te glimmen. 

 
For the background of the card I used distress ink and embossing powder with stamps from Els Brigé. The card I finished with sequins and an appropriate Christmas message (also from Els Brige).
    * Voor de achtergrond van het kaartje gebruikte ik distress ink en embossingpoeder samen met stempels van Els Brigé. Het kaartje heb ik afgewerkt met pailletten en een passende kerstboodschap (ook van Els Brigé).

If you have questions or concerns please let me know! Also, if you like it to show a certain technique or something else specific, be sure to write a comment below. I certainly try to keep it in mind.      * Als jullie vragen of bedenkingen hebben laat het dan gerust weten! Ook als jullie graag hebben dan ik een bepaalde techniek of iets anders specifiek toon, schrijf dan zeker een reactie hieronder. Ik probeer hier zeker rekening mee te houden.

   
http://thegreetingfarm.com/?p=4738 http://copicmarkereurope.blogspot.be/2015/12/challenge-46-anything-goes.html

3 opmerkingen: