maandag 26 februari 2024

What is Vinyl and a Cute Pencil Case as Example


Hello ‘PCC’ fans. Do you remember my Iron-On Viny blog post? Well today we're turning a spotlight on Vinyl.                        * Hallo ‘PCC’-fans. Herinner je mijn Iron-On Viny-blogpost nog? Vandaag zetten we Vinyl in de spotlight.

The example you see here in this blog post is a cute pencil case made with the ‘You Make Me Whole’ SVG File.                         * Het voorbeeld dat je hier in deze blogpost ziet, is een schattig etui gemaakt met het ‘You Make Me Whole’ SVG-bestand.


Simply put, vinyl is sticker paper. It’s perfect for creating permanent or easily removable labels/designs to create gifts (clipboards, notebooks, buckets, gift bags), home décor, or anything you can think of. Find some Easter ideas/examples by clicking here.                        * Simpel gezegd is vinyl een soort stickerpapier. Het is perfect om permanente of gemakkelijk verwijderbare labels/ontwerpente maken voor cadeaus (klemborden, notitieboekjes, emmers, cadeauzakjes), decoratie of wat je ook maar kan bedenken. Enkele paasideeën/voorbeelden vind je hier door te klikken.

There are different types of vinyl, for example:                        * Er zijn verschillende soorten vinyl, bijvoorbeeld:
  • Permanent Vinyl;
  • Removable Vinyl;
  • Smart Vinyl (you can cut it without a mat on a Cricut Maker 3/Explore 3 machine) / (je kunt het zonder mat snijden met een Cricut Maker 3/Explore 3-machine.)
    Bedrukbaar vinyl (perfect voor het maken van stickers) / (perfect voor het maken van stickers)
  • Printable Vinyl (Perfect for making stickers);
  • Stencil Vinyl (ideal to use for painting or etching) / (ideaal om te gebruiken voor schilderen of etsen);
  • Chalkboard Vinyl;
  • Special Vinyl (for example, glitter, holographic, UV or heat sensitive (changing color), glow in the dark, transparent, frosted) / (bijvoorbeeld glitter, holografisch, UV- of warmtegevoelig (veranderende kleur), glow in the dark, transparant, mat)

How does it work? First, you cut out all the pieces you need and weed out all excess vinyl. Next, apply your vinyl to a piece of clear transfer tape. Carefully remove the vinyl by adding it to the transfer tape (the sticky side of the vinyl must be exposed). Apply all layers, starting with the top layer first, and line them up.                        * Hoe werkt het? Eerst knip je alle stukken uit die je nodig hebt en verwijder je al het overtollige vinyl. Breng vervolgens je vinyl aan op een stuk doorzichtige transfertape. Verwijder het vinyl voorzichtig door het aan de transfertape toe te voegen (de plakkerige kant van het vinyl moet zichtbaar zijn). Breng alle lagen aan, begin eerst met de bovenste laag, en lijn ze uit.

Carefully remove the transfer tape by using a scraper. The vinyl will stick to your surface perfectly now. (check out the step-by-step tutorial by clicking here).                        * Verwijder de transfertape voorzichtig met een schraper. Het vinyl blijft nu perfect aan je oppervlak plakken. (bekijk de stap-voor-stap handleiding door hier te klikken).

The possibilities are endless! You can personalize just about anything with a little bit of vinyl. What will be your next project?                        * De mogelijkheden zijn eindeloos! Met een beetje vinyl kun je vrijwel alles personaliseren. Wat wordt je volgende project?


I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten