zondag 12 februari 2023

Valentines for Dog Lovers

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

Still looking for something special for your Valentine’s day? Well, with a fun valentine gift idea for dog lovers.                       * Nog op zoek naar iets speciaals voor je Valentijnsdag? Wel, met een leuk valentijnscadeau-idee voor hondenliefhebbers.

On this post I’m featuring some lovely SVG files from PCC again (My Dog is My Valentine SVG, Valentine Hearts Gift Tags Free SVG Files, XOXO Retro Free SVG File), but be sure to check the “My Cat is My Valentine SVG File” or the “Sucker For You Valentine’s SVG File” too, for people that have cats or kids running around.                       In dit bericht laat ik weer een aantal mooie SVG-bestanden van PCC zien (My Dog is My Valentine SVG, Valentine Hearts Gift Tags Gratis SVG-bestanden, XOXO Retro gratis SVG-bestand), maar zorg ervoor dat je de 'My Cat is My Valentine SVG File' of de 'Sucker For You Valentine's SVG File' ook bekijkt, voor mensen die katten of kinderen hebben die rondlopen.

Below you can see a step by step tutorial for starters or scroll down till the end to see more pictures.                       Hieronder zie je een stapsgewijze uitleg voor starters of scroll naar beneden tot het einde om meer foto's te zien.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

When uploading an SVG file, some items of the files are united and others not. Sometimes you want to adjust it and you can! Let me explain how to do this with your Cricut machine. If you have another machine, try the official website, or consult the PCC Facebook group. I’m sure others will help you.                       * Bij het uploaden van een SVG-bestand zijn sommige onderdelen van de bestanden samengevoegd en andere niet. Soms wil je het aanpassen en dat kan! Laat me uitleggen hoe je dit doet met je Cricut-machine. Als je een andere machine hebt, probeer dan de officiële website of raadpleeg de PCC Facebook-groep. Ik weet zeker dat anderen je zullen helpen.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

Sometimes you also want to make two parts of one image. First you add a random shape (here a black square) bigger than the item you want separate. Select all the layers and the shape, and break it apart by clicking the ‘slice’ button.                       * Soms wil je ook een afbeelding in twee delen. Eerst voeg je een willekeurige vorm toe (hier een zwart vierkant) groter dan het item dat je in twee wil delen. Selecteer alle lagen en de vorm, en deel het door op de 'opsplitsen'-knop te klikken.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

Now that all your images are sliced, you can work with them however you want. If you don’t need the extra layers that the slice tool created, just delete or hide them.                       * Nu je al je afbeeldingen hebt geknipt, kun je ermee werken zoals je zelf wil. Als je de extra lagen die het opsplitsen heeft gemaakt niet nodig hebt, verwijdert ze dan of verbergt ze gewoon.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

You can position the layers the way you want on the cutting mat too.                       * Je kan hierdoor ook de lagen op de snijmat plaatsen naar wens.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

When you are ready to cut your materials (in this case vinyl), it’s time to prepare the jar. I used a surface cleaner to make the jar clean and grease-free.                       * Wanneer je klaar bent om je materialen (in dit geval vinyl) te snijden, is het tijd om de pot voor te bereiden. Ik gebuikte een oppervlaktereiniger om de pot schoon en vetvrij te maken.

Make sure your project surface is clean and dry. Carefully place all the cut out shape on the vinyl project like you want. Then press the transfer tape (with vinyl) firmly onto the surface, starting from the center and working out to the edges. Use a craft spatula or scraper. Proceed to peel off the transfer tape.
                       * Zorg ervoor dat de bokaal schoon en droog is. Plaats voorzichtig alle uitgesneden vormen op het viny zoals gewenst op je materiaal. Druk vervolgens de transfertape (met vinyl) stevig op het oppervlak, beginnend vanuit het midden en werkend naar de randen toe. Gebruik een spatel hiervoor. Vervolgens kan je de transfertape verwijderen.

Next, I did cut out a tag and some paper (I also used iridescent paper for the XOXO). As last step I did stick it on a shadow layer and attached the whole bundle to the tag with foam tape.                       * Vervolgens heb ik een tag uit papier gesneden (ik heb ook iriserend papier gebruikt voor de XOXO). Als laatste stap heb ik het op een schaduwlaag geplakt en met foamtape aan de tag bevestigd.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

Of course I filled the jar with dog treats; ideal for a dog lover.                       * Natuurlijk vulde ik de pot met hondensnoepjes; ideaal voor een hondenliefhebber.

#printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #valentinegiftidea #svgs #smallbusiness #valentinesvg #diyvalentines #cricutexploreair #cardmaking #sunrise #silhouettecameo #vinyl #cricutdesignspace #etsy #cricut #crafts #photooftheday #custom #svgcutfiles #landscape #cutfiles #doglov3r #custommade #papercrafts

What would you put in the jar? And how would you decorate it?                       * Wat zou jij in de pot doen? En hoe zou jij het versieren?

 

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

1 opmerking: