dinsdag 28 maart 2023

3 Easy and Cute Easter Vinyl Projects


Hello everyone! I'm here with a post for Printable Cuttable Creatables. Today I'm showing you adhesive vinyl Easter projects. So, dust off your Cricut machine, grab a drink and get inspired.                        * Hallo iedereen! Ik ben er vandaag met een post voor Printable Cuttable Creatables. Vandaag laat ik jullie vinyl paasprojecten zien. Dus stof je Cricut-machine af, pak een drankje en laat je inspireren.

In this post I use a lot of lovely bunny svg’s, here is my supplies list: Split Bunny SVG File, Some Bunny Loves You SVG File and Hoppy Easter Retro Free SVG File.                        * In dit bericht gebruik ik veel leuke svgs van konijntjes, hier is mijn lijst met benodigdheden: Split Bunny SVG File, Some Bunny Loves You SVG File and Hoppy Easter Retro Free SVG File.


Let me start with these cute gift bags. I simply bought some clear bags (you can find them in craft stores or stores for wedding/baby thank you gifts). I did measure my bags and cut the ‘Split Bunny SVG’ out of white, pink and teal vinyl.                        * Laat ik beginnen met deze schattige cadeauzakjes. Ik heb gewoon een paar doorzichtige zakjes gekocht (je kunt ze vinden in creawinkels of winkels voor bedankjes bij bruiloften / geboortes). Ik heb mijn zakjes opgemeten en de ‘Split Bunny SVG’ uit wit, roze en groenblauw vinyl gesneden.


Afterwards I did add the names between the bunny’s. Next I filled the bags with chocolate easter eggs.                        * Daarna heb ik de namen tussen de konijntjes gezet. Vervolgens vulde ik de zakjes met chocolade paaseitjes.


The svg makes the gift bags super cute and personal! Perfect for your siblings and friends.                        * De svg maakt de cadeauzakjes super schattig en persoonlijk! Perfect voor je broers, zussen en vrienden.

Talking about bunny's we need some carrots too!! I bought clear plastic easter eggs and did fill them up with yellow and orange chocolates. Through the hanging part of the egg I did add 2 green ribbons, so it looked like a the leaves of the carrots.                        * Over konijnen gesproken, we hebben ook wortels nodig!! Ik kocht doorzichtige plastic paaseieren en vulde ze met gele en oranje chocolaatjes. Door het hangende gedeelte van het ei heb ik 2 groene linten getrokken, zodat het net een wortelblad leek.


On top I placed the ‘Hoppy Easter Retro Free SVG File’ to send out an Easter wish. I simply cut it out of white vinyl.                        * Bovenop plaatste ik het ‘Hoppy Easter Retro Free SVG File’ om een ​​paaswens te versturen. Ik heb het gewoon uit wit vinyl gesneden.


I wasn’t satisfied yet, I had to make something with the cutest bunny svg file ever (the Some Bunny Loves You SVG File). I bought a candle with a nice spring scent and I removed the sticker from the glass.                        * Ik was nog niet tevreden, ik moest iets maken met het schattigste konijntjes bestand ooit (het Some Bunny Loves You SVG-bestand). Ik kocht een kaars met een lekkere lentegeur en ik verwijderde de sticker van het glas.


After cutting out all the colored vinyl, you have the images from the PCC website to see how to arrange all elements on the candle. The end results are stunning! It’s such an easy and inexpensive way to spruce up your home decor.                        * Nadat je al het gekleurde vinyl hebt uitgesneden, heb je de afbeeldingen van de PCC-website om te zien hoe je alle elementen op de kaars kunt rangschikken. De eindresultaten zijn verbluffend! Het is zo'n gemakkelijke en goedkope manier om je interieur op te fleuren.


All these cute bunny projects make me so happy! What is your favorite of these three projects?                        * Ik word zo blij van al deze schattige konijntjes projecten! Wat is jou favoriet van deze drie projecten?


  

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. 
You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

1 opmerking: