woensdag 8 november 2017

SAT: Plaid Challenge

Hello everyone, it's time for another theme week from Stamp Anniething. This time it's all about the plaid pattern. On this post I will only focus on the coloring. In four easy steps I will show you how you can make your own plaid pattern on certain spaces on your image.                * Hallo iedereen, het is weer tijd voor een nieuwe themaweek van Stamp Anniething. Deze keer draait alles om het geruite patroon. Op deze post zal ik alleen focussen op de kleuring. In vier eenvoudige stappen laat ik je zien hoe je je eigen ruitpatroon kunt maken op bepaalde plaatsen in je afbeelding.


1. The image that you see is "Rae Wanderlust". First I color Rae's suitcase with my Copic Markers C5, C3, C2 and C0 to add some shading.                * De afbeelding die je ziet is "Rae Wanderlust". Eerst kleur ik de koffer van Rae met mijn Copic Markers C5, C3, C2 en C0 om schaduw toe te voegen.

2. With T7 I color some strokes that is the start of my plaid pattern. As you can see I use the wide nip of my marker and try to space the lines evenly (you can make measurements if you like that).                * 2. Met T7 kleur ik enkele lijnen die het begin zijn van mijn geruite patroon. Zoals je kan zien gebruik ik de brede punt van mijn stift en probeer ik de lijnen gelijkmatig te verdelen (je kunt alles afmeten als je dat beter vindt).


3. Now you repeat Step 3, but with vertical lines.                * 3. Nu herhaal je stap 2, maar dan met verticale lijnen.

4. At the end I fill the plaid pattern with some red strokes with the R27 Copic Marker. As you can see I also used a ruler to make the lines straight.                * 4. Op het einde vul ik het geruite patroon met enkele rode lijnen met de R27 Copic Marker. Zoals je kan zien heb ik ook een liniaal gebruikt om de lijnen recht te trekken.


I hope you liked my explanation and you try it yourself.                * Hopelijk vond je mijn uitleg helder en probeer je het zelf ook eens.

How to Play Along:                * Hoe speel je mee:
  • Create a new project and use a plaid print./Maak een nieuw project met een ruitjes-patroon.
  • Share your creation at Our Facebook Group HERE by December 8, 2017/Deel je creatie op SAT's Facebook-groep HIER uiterlijk op 8 December 2017
  • Only one entry/Maar één deelname telt.
  • A stamp of your choice will be awarded to the winner, if we have five or more entries./De winnaar krijgt één stempel set naar keuze opgestuurd, als we vijf of meer deelnames hebben
http://stampanniething.com/catalog.php?item=137
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1805362596140841&type=3

1 opmerking: