maandag 21 januari 2019

A Colorful Thank You

Hi everyone! I'm here with a new blog post for you made with Els Brigé Design products. In this post I will not only show two variations on a card, but also make the watercolor background.                 * Hallo iedereen! Ik ben hier weer met een nieuwe blogpost voor jullie gemaakt met enkele Els Brigé Design productjes. In deze post zal ik niet alleen twee variaties tonen van een kaart, maar ook je de de waterverf achtergrondjes maakt.


I need more thank you cards and I soon found a nice layout that was easy to imitate. Of course I started with the watercolor background. Here is a step-by-step of how I got it:                 * Ik heb meerde dankjewel kaartjes nodig en bedacht al snel een leuke layout die gemakkelijk was na te bootsen. Natuurlijk begon ik met de waterverf achtergrond. Hieronder vind je stap voor stap een uitleg:

1. In order to obtain the effect, you must cover the paper with water. I used a 'Foam Brush' for it, but you can use a normal paintbrush too. You may be generous with the water. You can also tape your paper down if you do not want it to curl.                 * 1. Om het effect te bekomen dien je eerst het papier met water te bedekken. Ik gebruikte hiervoor een ‘Foam Brush’, maar je mag ook een gewoon penseel gebruiken. Je mag best gul zijn met het water. Je kan eventueel ook je papier vasttapen als je niet wil dat het gaat krullen.

2. Than you take your paintbrush and dip watercolor on the paper. The water will then spread the paint. You can apply different colors in different places. You have also time to add more color in certain places.                 * 2. Vervolgens neem je een penseel en dip je je gekozen waterverf-kleur op het papier. Het water zal vervolgens je kleur verspreiden. Je kan andere kleuren op verschillende plaatsen aanbrengen. Je hebt ook tijd om meer kleur toevoegen op bepaalde plekken.


3. Let the water do his work and the results will be fabulous.                 * 3. Laat vooral het water zijn werk doen, het resultaat is adembenement.


When the paper dried I positioned the message on my card. For this I used the Dankjewel' dies and stamp set. I also placed in a diagonal a few hearts from the "knuffelkonijn" stamp and die set.                 * Wanneer het papier droog was, positioneerde ik de boodschap op mijn kaartje. Hiervoor gebruikte ik de ‘bedankt’ snijmal en stempelset. Daarnaast plaatste ik in een diagonaal enkele hartjes van de “knuffelkonijn” stempel en stansset.


With the blue card I did the same thing.                 * Met het blauwe kaartje ging ik helemaal hetzelfde te werk. 


For me it was the first time that I used watercolorS in this way. I really enjoyed the effect!                 * Voor mij was het de eerste keer dat ik waterverf op deze manier gebruikte. Ik vind het effect echt super mooi gelukt.


I really had fun putting these cards together; they were pretty easy to create too! I hope you enjoyed reading this post as much as I did with creating these cards!                 * Ik heb echt heel veel plezier gehad met het samenstellen van deze kaarten; ze waren ook vrij eenvoudig te maken! Ik hoop dat je van deze net zoveel plezier aan beleeft als ik met het maken ervan! https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-woordstans/?v=d3dcf429c679

3 opmerkingen: