vrijdag 25 januari 2019

Baby Congratulations Card

Happy Friday! Some of you asked me to show a tutorial on pencil coloring. Today I will share more information on how I colored some pretty flower stamps from Newton's Nook Design.                 * Gelukkige vrijdag! Sommigen van jullie hebben me gevraagd om een ​​tutorial over potloodkleuren te laten zien. Vandaag zal ik meer informatie geven over hoe ik een aantal mooie bloemstempels van Newton's Nook Design gekleurd heb.First of all I use Derwent Coloursoft pecils, these are the “Copic Markers” in a pencil formule. What I mean to say, is that they are made for bleding. So if you want to add more details on your coloring, you should use other type of pencils.                 * Allereerst gebruik ik Derwent Coloursoft pecils, dit zijn de "Copic Markers" in een potloodformule. Wat ik hiermee bedoel, is dat ze zijn gemaakt voor het bleding/mengen van kleuren. Dus als je meer details in je kleurplaat wil toevoegen, moet je andere soorten potloden gebruiken.1. Color the light and dark areas from your flower petals. I used a darker purple C240 and a soft pink C170. I try to use the lines of the illustration and color over them and make them longer with my pencils.                * 1. Kleur de lichte en donkere delen van je bloembladen. Ik gebruikte een donkerdere paarse C240 ​​en een zachtroze C170 kleur. Ik probeer de lijnen van de illustratie te gebruiken en kleur erover en maak ze langer met mijn potloden.

2. This looks like I colored a lot more, but actually I colord with a little bit of a lighter color just above the purple (C260) and further I went with a light blue on areas that did need more highlights.                 * 2. Dit lijkt dat ik veel meer gekleurd heb, maar eigenlijk kleurde ik een lichtere kleur net boven de paarse (C260) en ging verder met een lichtblauw op de plaatsen die wel meer ligt nodig hadden.

3. Than I fill in all left over space with a pink pencil (C210) and went further in the dark areas with the C280.                 * 3. Vervolgens vul ik alle overgebleven ruimte in met een roze potlood (C210) en ging ik verder in de donkere delen met de C280.

 

4. As last step I colored the dark petals from dark to light with C280 C330 and C300.                 * 4. Als laatste stap kleurde ik de donkere bloembladen van donker naar licht met C280 C330 en C300.

5. The next flower is a lot more easy to color. I used a red and a oranger color on the center of the flower ( C120 and C550).                * 5. De volgende bloem is veel gemakkelijker in te kleuren. Ik heb een rode en een oranger-kleur gebruikt in het midden van de bloem (C120 en C550).

6. I did go lighter with the a sorfter orange and yellow (C080 and C040).                 * 6. Ik ging lichter zacht oranje en geel (C080 en C040).7. The leaves are also more easy. First I layed down the darker colors C400 and C500.
                * 7. De bladeren zijn ook gemakkelijker. Eerst legde ik de donkere kleuren C400 en C500 neer

8. Afterwards I used a in between green color C450.                 * 8. Daarna gebruikte ik een middelste groene kleur C450.

9. The last color is very bright C460. With this I colored the complete leave and did go over it with a bleder pencil to make the transition go smoother.                 * 9. De laatste kleur is zeer helder C460. Ik kleur het volledige blaadje hiermee en gebruikte het blenderpotlood er overheen om de transitie soepeler te laten verlopen.


The flower is perfect for a birth card. I finished the card with the words welcome and the name of the child.                * De bloem is perfect voor een geboorte kaartje. Ik maakte het kaartje dan ook af met de woorden welkom en de naam van het kindje.


I hope you will have a fabulous weekend!                * Ik hoop dat je een fantastisch weekend zult hebben.


http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/essential-alphabet-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/peony-blooms-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/peony-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/loveable-laundry/

2 opmerkingen: