woensdag 19 juni 2019

Inky Paws 100th Challenge!

I'm so happy to be part of the 100th Inky Paws Challenge!! Part of the Newton's Nook Designs team is showing some cards for this occasion..             * Ik ben zo blij om deel uit te maken van de 100ste Inky Paws Challenge!! Een deel van het Newton's Nook Designs-team toont enkele kaarten voor deze gelegenheid


The name of the 100th challenge is"Copy Cat". Why? Because you can pick any of our previous Color, Sketch or Theme challenges and play it again! That's how easy it is.             * De 100ste uitdaging noemt "Copy Cat". Waarom? Omdat je een van de vorige Color-, Sketch- of Theme-uitdagingen kunt kiezen en deze opnieuw kunt spelen! Zo eenvoudig is het.

 
I liked the idea so much that I made two cards. Each time I choose a different challenge. The first card was created with challenge #26, a color challenge (find here my original post). Although I used two different challenges, I still used the same card design.             *  Ik vond het idee zo leuk dat ik twee kaarten heb gemaakt. Elke keer koos ik voor een andere uitdaging. De eerste kaart is gemaakt met uitdaging # 26, een kleure-uitdaging (vind hier mijn originele bericht). Hoewel ik twee verschillende uitdagingen gebruikte, gebruikte ik nog steeds hetzelfde kaartontwerp.


Both cards are interactive. Let me explain how I made it.
            * Beide kaarten zijn interactief. Laat me uitleggen hoe ik het heb gemaakt.


1. First you create all background elements. For both cards I used sun, sea and sand. I'm in a summer mood, is that obvious? Cut also two acetate strips. These strips will make the card interactive later on.             * 1. Eerst maak je alle achtergrondelementen. Voor beide kaarten heb ik een zon, zee en zand gebruikt. Ik ben in een zomerse bui, valt het op? Snijd ook twee doorschijnende stroken. Deze strips zullen de kaart later interactief maken.
2.  Attach your interactive element on one of the acetate strips. You can use a ship, shark, airplane, or any other interactive element for this.             * 2. Bevestig je interactief element op een van de doorschijnende stroken. Je kan hiervoor een schip, haai, vliegtuig of een ander interactief element gebruiken.
3. Make two holes in the acetate piece with the object (here the ship) and one in the other acetate. Attach both acetates on the bottom whole with a small brad. As you can see I also added a tab on the second acetate.             * 3. Maak twee gaten in de transparante strook met het voorwerp (hier het schip) en één in de andere strook. Bevestig beide doorschijnende strips op het onderste gaatje met een splitpen. Zoals je kunt zien, heb ik ook een tab waaraan je kan trekken gelijmd op de 2de strook.


4. On the next step I place my ship on the background of my card. Attach the acetate with the 2nd brad onto your paper. Please note that the other brad only joins the 2 strips of acetate (you do NOT attach it to paper!).             * 4. Bij de volgende stap plaats ik mijn schip op de achtergrond van mijn kaart. Bevestig de vervolgens de transparante strook met een splitpen doorheen het andere gaatje op je papier. Merk op dat de andere splitpen alleen de 2 transparante stroken verbindt (deze bevestig je NIET aan papier!).
5. On the sides I glued double sided tape to give the acetate a little bit of boundaries while you pull the strip.             *5. Aan de zijkanten heb ik dubbelzijdig plakband geplakt om de doorschijnende stroken grenzen te geven voor wanneer je het in beweging brengt.

Below I uploaded a small video, so you have an idea how it works.             *Hieronder heb ik een kleine video geüpload, zodat je een idee hebt hoe het werkt.The end result is just stunning!             *Het eindresultaat is gewoon verbluffend!


The second card was inspired by challenge #36, a Halloween themed challenge (find here my original post for that challenge).              * De tweede kaart was geïnspireerd op challenge # 36, een uitdaging met een Halloween-thema (vind hier mijn originele bericht voor die uitdaging).


At first glance, the card does not look like Halloween. I wanted to show you that you can play creatively with challenges. I used many happy summer images, but I still colored the elements with typical Halloween colors.             * De kaart ziet er op het eerste zicht niet echt Halloween achtig uit. Ik wilde je laten zien d creatief mee kunt spelen met uitdagingen. Ik heb veel vrolijke zomerafbeeldingen gebruikt, maar heb nog steeds de elementen ingekleurd met typische Halloween-kleuren.


This was so much fun and I really hope you will join. For the 100th celebration Newton's Nook Design is giving away $100 in prizes!! So be sure to check the Inky Paws Challenge Blog it out!             * Dit was zo leuk en ik hoop echt dat je meedoet. Voor de 100e viering geeft Newton's Nook Design $100 aan prijzen weg !! Zorg er dus voor dat je de Inky Paws Challenge Blog bekijkt!


4 opmerkingen:

 1. Hoe gaaf is dit weer! Hoe bedenk je het! Idee is gepind, voor later!
  Weer iemand super vrolijk gemaakt! ( Me ! )

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Both cards are so cute I can't pick a favorite! Love what you created!
  Thanks for playing along with our 100th challenge!
  -Jen {Newton's Nook Designs}

  BeantwoordenVerwijderen