donderdag 20 juni 2019

Secret Speech Bubble Messages

Welcome to my blog again! Today I have my monthly blogpost for Newton's Nook Design a little bit earlier as usual.             *  Ik heet je opnieuw welkom op mijn blog! Vandaag heb ik mijn maandelijkse blogpost voor Newton's Nook Design een beetje vroeger dan gewoonlijk.


This card is using the "Speech Bubble" dies as door to hide a message inside. Let me show you how you can make it yourself:             * Deze kaart gebruikt de "Speech Bubble" stans als deur om een ​​bericht binnen te verbergen. Laat me je tonen hoe je dit zelf kan doen:


1. Tape your background paper and the front of the card. I used removable tape for this. You can cut the background paper and card base together. This ensures they match exactly.             * 1. Plak hje achtergrondje op de voorkant van de kaart vast. Ik heb hiervoor verwijderbare tape gebruikt. Je kunt het achtergrondpapier en de kaartbasis samen snijden. Dit zorgt ervoor dat ze exact overeenkomen.

2. After that, it’s time to color the front. First I arranged the sentiments from the "Cluck" stamp set and stamped them with embossing powder. Afterwards I inked the panel with blue distress ink.             * 2. Daarna is het tijd om de voorkant te kleuren. Eerst arrangeerde ik de tekst van de "Cluck" stempelset en stempelde ze met embossingpoeder. Daarna heb ik het paneel gekleurd met blauwe distress-inkt.

3. The final step is to make the inside of the card. I started to cut out a similar rectangle. I also stamped the text in embossing powder, but now with gold powder. After I cut out the grass I colored all the pieces (including the stamped illustrations). The final step was to stick grass and critters on the bottom of the panel with or without 3D foam.
             * 3. De laatste stap is om de binnenkant van de kaart te maken. Ik begon een soortgelijke rechthoek uit te snijden. Ook hier stempelde ik de tekst in embossingpoeder, maar nu met goude poeder. Nadat ik het gras uitsneeds kleurde ik alle stukken in (inclusief de gestempelde illustraties). De laatste stap was om gras en beestjes al dan niet met 3D foam op op de bodem van het paneel te plakken.


I love that you can create a complete conversation with the text stamps from the "Cluck" stamp set. It's just perfect for a card like this.             * Ik vind het geweldig dat de "Cluck" -stempelset een volledig gesprek kan creëren met de verschillende text stempels. Het is gewoon perfect voor een kaart als deze.


See you tomorrow for an other BIG blogpost!             * Tot morgen voor een andere GROTE blogpost!

https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/speech-bubbles-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/moo-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/moo/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-celebrates-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-celebrates/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-new-year/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-new-year-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cluck/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cluck-die-set/

1 opmerking: