vrijdag 18 oktober 2019

Letter to Santa with Deco Foil

Hello creative peeps! I'm here again sharing inspiration for ThermOWeb. Every year thousands of children write letters to Santa. This is one of the many fun traditions in the United States; so what’s better than a letter for ‘Santa’ during the ThermOWeb 'Santa' themed week?                     * Hallo creatievelingen! Ik ben hier weer om inspiratie voor ThermOWeb te delen. Elk jaar schrijven duizenden kinderen brieven aan de kerstman. Dit is een van de vele leuke tradities in de Verenigde Staten; dus wat is beter dan een brief voor ‘Santa’ te schrijven tijdens de ThermOWeb kerstman themaweek?


Before we send our special letter to the North Pole let me explain how I made it.                     * Voordat we onze speciale brief naar de Noordpool sturen, wil ik eerst uitleggen hoe ik hem heb gemaakt.1. I wanted to create an envelope with a card attached in the middle. For that, we need an envelope that fits our card. I used an Envelope Punch Board for this, but you can open a real envelope, trace and cut it out of paper.                     * 1. Ik wilde een envelop maken waarbij er een kaart middenin word gekleefd. Daarvoor hebben we een envelop nodig die de juiste afmetingen heeft. Ik heb hiervoor een Envelope Punch Board gebruikt, maar je kunt een echte envelop openen, deze traceren op papier en het uitknippen.

2. Afterward, I foiled one flap of the envelope. For that, I used Purple Tape, Transfer Gel, the stencil pal, the new ‘Autumn Wishes’ stencil and ‘Glimmer Gold’ foil.                     * 2. Daarna heb ik een de flap aan de voorkant van de envelop gedecoreerd. Daarvoor heb ik Purple Tape, Transfer Gel, de stencil-pal, de nieuwe ‘Autumn Wishes’ stencil en ‘Glimmer Gold’ folie gebruikt.

3. Later on, I used the Label Border Foil Mates with the ‘Glimmer Gold’ foil to create a fun label. I pushed the printed label with the ‘Glimmer Gold’ foil on top, true a laminator. I did the same with the Toner Sheet and ‘Sparkling Silver’ foil. Afterward, I die cut the letters ‘Santa’ from it.                     * 3. Later gebruikte ik de 'Label Border Foil Mates' met de ‘Glimmer Gold’ folie om een ​​leuk label te maken. Ik duwde het afgedrukte label met de ‘Glimmer Gold’ folie erop door een laminator. Ik deed hetzelfde met het 'Toner Sheet' en de folie 'Sparkling Silver'. Daarna sneed ik de letters ‘Santa’ hiermee uit.4. By adding more layers I got a pretty front for Santa’s letter.                     * 4. Door meer lagen toe te voegen, kreeg ik een mooie voorkant voor de kerstman.


5. On the inside, I attached my card with the Adhesive Dot runner. Then it’s time to decorate the inside.                     * 5. Aan de binnenkant bevestigde ik mijn kaart met de Adhesive Dot runner. Vervolgens is het tijd om de binnenkant te decoreren.

6. I created a tag and a card base with a similar background. First I did color the paper with blue Distress Inks. Then I added white ‘Glitz Glitter Gell’ with a stencil pall true a stencil.                     * 6. Ik heb een tag en een kaartbasis met een vergelijkbare achtergrond gemaakt. Eerst heb ik het papier gekleurd met blauwe Distress Inkt. Daarna voegde ik er de witte ‘Glitz Glitter Gell’ aan toe met een stencil pall en een sjabloon.

7. Further, I added different elements. Each time I stamped, inked, and cut the illustrations from the ‘Wishing You Joy’ stamp set. Some of them got extra glitter by using the coordinating stencil and more Glitz Glitter Gell.                     * 7. Verder voegde ik verschillende elementen toe. Elke keer stempelde, inkte en sneed ik de illustraties uit van de "Wishing You Joy" stempelset. Sommigen illustraties kregen extra glitter door het co√∂rdinerende sjabloon en meer Glitz Glitter Gell te gebruiken.


This idea with special envelopes that you can open comes from an aerogram. Aerogram letters were made to send out secret messages inside the envelope during the war. This one is just a little different as it’s intended of course for Santa, with a holiday touch on it.                     * Het idee om een speciale enveloppen die je kan openen te gebruiken, komt van een 'aerogram'. Er werden aerogrambrieven gestuurt tijdens de oorlog om geheime boodschappen in de envelop te versturen. Deze brief is een beetje anders en er een creatieve twist aan gegeven.Don’t you think this kind of card is super fun to make with your kids? I really do!                     * Vinden jullie dit soort kaarten niet super leuk om met je kinderen te maken? Ik alvast wel!


Be sure to check out the rest of the blog posts for the ‘All things Santa’ week! Stay tuned for more crafty projects on the ThermOWeb blog soon.                    * Bekijk ook de rest van de blogposts voor de ‘All things Santa’ deze week! Houd de ThermOWeb blog in de gaten voor meer leuke projecten binnenkort.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten