dinsdag 29 november 2022

Safari Birthday Flags For Boys


Hi everyone, as I mentioned I am having a fun Cricut week on my blog.                       * Hallo iedereen, zoals ik gisteren al vertelde doe ik een leuke Cricut week op mijn blog.


Today I show you something that was made a little more recently (early October). It is a birthday garland for a child who celebrates his first birthday in February.                       * Vandaag toon ik jullie iets dat iets recenter is gemaakt (begin oktober). Het is een verjaardag slinger voor een kindje dat in Februari zijn eerste verjaardag viert.


The grandmother asked me if I could make something with the safari theme. Preferably with an elephant.                       * De oma vroeg aan mij of ik iets kon maken met het safari thema. Het liefst met een olifant.


After I pressed the text with iron-on on the flags, I decorated the text with other illustrations.                       * Nadat ik de tekst met flex op de vlaggetjes preste, decoreerde ik de tekst met andere illustraties. 


I also thought that there should be a lion on the flags, that means now that a child is the king on his birthday, right?!                       * Ik vond ook dat er een leeuw op de vlaggetjes moest komen, want zeg nu zelf een kind is toch de koning ter rijk op zijn verjaardag?!

1 opmerking: