woensdag 30 november 2022

Wood Slice Decore for Baby's


Iron-on and Vinyl are the most commonly used materials by people with machines like a Cricut. Still there are many more options!!                       * Flex en Vinyl zijn de meest gebruikte materialen bij mensen met snijplotters. Er zijn nog veel meer mogelijkheden.


On the pictures you can see how I used the 'Knife Blade'. For this kind of work it is useful to use fairly simple illustrations.                       * Op de foto's kunnen jullie zien hoe ik de 'Knife Blade' gebruikte. Voor dit soort werkjes is het handig om vrij simpele illustraties te gebruiken. 


I added some details to the elephant with vinyl. The text was also made with vinyl, but I cut the word 'big' out of wood (it's the outline of the word). My hot glue gun provided the finishing touch.                        * Ik bracht met vinyl enkele details aan op de olifant. Ook de tekst werd aangebracht met vinyl maar het woord 'groot' sneed ik uit hout (het is een outline van het woord). Mijn hot glue gun zorgde voor de afwerking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten