dinsdag 25 april 2023

Something Old, Something New, Something Borrow and Something Blue


You already saw a lovely pillowcase pass by this week. Here I also show you a small box that I made for the same wedding.                        * Je zag deze week al een leuke kussensloop voorbij komen. Hier laat ik je ook een klein doosje zien dat ik voor dezelfde bruiloft heb gemaakt.

This wedding was not just any wedding; it was my best friend's wedding! So I was also allowed to be the maid of honor at the wedding and prepared a small text.                        * Deze trouw was niet zomaar een trouw; het was de trouw van mijn beste vriendin. Ik mocht dus ook getuige zijn op de trouw en bereide een klein tekstje voor.


I made my text based on "Something Old, Something New, Something Borrow and Something Blue". It is a pin with different elements that the bride takes with her for extra luck. So I made a pin with a few anecdotes and some wishes. I etched the names on the box, next month I will also show you how to do that!                        * Ik maakte mijn tekst met als basis "Something Old, Something New, Something Borrow and Something Blue". Het is een speldje met verschillende elementen die de bruid op de trouw meeneemt voor extra geluk. Ik had dus zo'n speldje gemaakt met enkele anekdotes en succeswensen. De namen etste ik op het doosje, volgende maand zal ik ook laten zien hoe je dat doet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten